Nehirler ve Göller

  2016-12-02 11:40:28  cri

Çin'de çok sayıda nehir bulunmaktadır. Havza yüzölçümleri 1000 kilometrekareyi aşan nehirlerin sayısı 1500'den fazladır. Çin'deki nehirler, dışa ve içe dökülen nehirler olarak ikiye ayrılır. Denize dökülen (yani dışa dökülen) nehirlerin havzalarının yüzölçümü ülkenin toplam kara yüzölçümünün yüzde 64'ünü oluşturmaktadır. Yangtze, Huanghe, Heilongjiang, Zhujiang, Liaohe, Haihe, Huaihe nehirleri doğuya doğru akarak Pasifik Okyanusu'na dökülürler. Tibet'teki Yaluzangbu Nehri ise doğuya doğru akarak Çin sınırından geçip güneye doğru gider ve Hint Okyanusu'na dökülür. Nehir uzunluğu 504.6 kmdir ve 6009 metrelik derinliğiyle dünyanın birinci büyük vadisi olan Büyük Yaluzangbu Vadisi'nden geçer. Xinjiang'daki E'erqisi Nehri ise kuzeydoğu Çin sınırından geçerek, Kuzey Buz Denizi'ne dökülür.Göllere dökülen ya da çöl kumlarına akarak kaybolan iç nehirlerin geçtiği havzaların yüzölçümü Çin'in toplam kara yüzölçümünün yüzde 36'sını oluşturmaktadır.

Yangtze, Çin'in en büyük nehridir, toplam uzunluğu 6300 kilometredir. Yangtze Nehri Afrika'daki Nil ve Güney Amerika'daki Amazon nehirlerinden sonra dünyanın üçüncü büyük nehridir. Yangtze Nehri'nin yukarı kesimi yüksek dağlar ve derin vadilerden geçen zengin su kaynaklarına sahiptir. Yangtze Nehri ayrıca Çin'in doğu bölgesini batı bölgesine bağlayan su taşımacılığının atardamarıdır; doğal ve üstün nehir yataklarıyla "Altın Su Yolu" olarak adlandırılır. Yangtze Nehri'nin orta ve aşağı kesimleri sıcak ve nemli iklimi, bol miktardaki yağış ve mümbit topraklarıyla Çin'in gelişmiş sanayi ve tarım bölgelerindendir.

Uzunluğu 5464 kilometre olan Sarı Nehir, Çin'in ikinci büyük nehridir. Sarı Nehir havzası verimli otlakları ve zengin madenleriyle, tarihte Çin eski uygarlığının önemli beşiklerinden biri olarak bilinir.

Heilongjiang Nehri, kuzey Çin'in en büyük nehridir. Toplam uzunluğu 4350 kilometredir ve 3101 kilometrelik kesimi Çin sınırları içindedir.

Zhujiang Nehri (İnci Irmağı), güney Çin'deki en büyük nehirdir, uzunluğu 2214 metredir.

Xinjiang'ın güney bölgesinde bulunan Tarım Nehri, Çin'in en uzun iç nehridir, uzunluğu 2279 metredir.

Doğal nehirler dışında, Çin'in güney bölgesini kuzey bölgesine bağlayan Büyük Kanal adlı ünlü bir yapay nehir de vardır. 5. yüzyılda kazılmaya başlanan, kuzeyde Beijing'den çıkarak güneyde Hangzhou'ya uzanan ve Haihe, Sarı Irmak, Huaihe, Yangtze ve Qiantangjiang olmak üzere beş büyük su sistemini birbirine bağlayan Büyük Kanal, 1801 kilometre uzunluğuyla dünyadaki ilk ve en uzun yapay nehir olarak biliniyor.