>>[Çin’de Çevre Koruma Çalışmalarının Mevcut Çin’de Çevre Koruma Çalışmalarının Mevcut Durumu]
Genel bakışSu çevresinin mevcut durumuHava kalitesinin mevcut durumu
Biyolojik çevrenin mevcut durumuBiyolojik çevrenin mevcut durumu 
>>[Çevre Koruma Önlemleri]
Kirliliğe karşı ıslah çalışmalarıOrman kaynaklarının korunmasıSulu toprakların korunması •Çölleşmenin önlenmesi ve ıslah edilmesiBiyolojik çeşitliliğin korunması 
Doğa koruma bölgelerinin inşası
>>[Gelişmeler ve Hedefler]
Çin’de çevre koruma çalışmalarında kaydedilen gelişmelerÇin’de çevre koruma çalışmalarının hedefleri 
>>[Çevre Koruma Organları ve Örgütleri]
Devlet Çevre Koruma Genel Müdürlüğü 
Çin Çevre ve Gelişme Uluslararası İşbirliği Komitesi 
Çin Çevre Koruma FonuDoğanın Dostu Topluluğu 
Yeşil Beijing TopluluğuÇin’dekidiğer resmî çevre koruma organları
Çin’de çevre koruma alanında faaliyet gösteren diğer sivil toplum örgütleri
>>[Uluslararası İşbirliği]
Çevreyle ilgili uluslararası işbirliği ve temaslar 
Çin’in katıldığı uluslararası çevre anlaşmaları 
Uluslararası çevre anlaşmalarının ciddiyetle hayata geçirilmesi 
Çin ve Montreal Protokolü 
Çin ve Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması