Çin’deki bilimsel araştırma kuruluşları
中国国际广播电台

    Birçok yabancı ülke gibi, Çin’deki bilimsel araştırma kuruluşları da bağımsız olanlar ve yüksek okullar veya işletmelere bağlı olanlar olmak üzerek iki türlü. Çin’deki bağımsız bilimsel araştırma kuruluşları esas olarak hükümet tarafından finanse ediliyor. Şu an, Çin’de 500’ü devlet düzeyinde toplam 2 binden fazla bağımsız bilimsel araştırma kuruluşu bulunurken, yüksek okullara veya işletmelere bağlı bilimsel kuruluşların sayısı ise daha fazla.

    Çin’de bilimsel araştırma kuruluşları, esas olarak temel, kullanım ve kamu hizmeti olmak üzere üçe ayrılıyor. Temel bilimsel araştırma kuruluşları, Çin Bilim Akademisi’ne ve yüksek okullara bağlı enstitüler oluyor. Kullanım bilimsel araştırma kuruluşları, eskiden esas olarak Çin’in çeşitli sektör birimlerine bağlıyken, şimdi ise yüksek ve yeni teknoloji işletmlerine dönüştürüldü. Örneğin, Çin Renkli Metal Akademisi, Çin Posta Bilimi Akademisi, Çin Mimari Tasarım Akademisi gibi. Kamu hizmeti tarzındaki bilimsel araştırma kuruluşları, esas olarak tarım ve meteoroloji alanlarında temel bilimsel araştırma yaparak, toplumsal verimi gerçekleştiren kuruluşlar. Örneğin, Çin Tarım Akademisi, Çin Orman Akademisi ve Çin Meteoroloji Akademisi gibi.

    Çin’in en tanınmış ve en büyük bilimsel araştırma kuruluşu olan Çin Bilim Akademisi, 1949 yılında kuruldu ve merkezi Beijing’de bulunuyor. Çin Bilim Akademisi’nin araştırdığı alanlar, doğa bilimi, yeni ve yüksek teknolojiyi kapsıyor. Akademiye bağlı, matematik, kimya, biyoloji, jeoloji ve teknoloji bilimi olmak üzere beş bilim dalı, ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan 11 şube, 84 araştırma enstitüsü ve 20 bin araştırma personeli var. Çin Bilim Akademisi’nde birçok ülkenin en yüksek düzeydeki bilimsel araştırmacıları çalışıyor. Akademiye bağlı araştırma enstitülerinin çoğu, ülkede en yüksek düzeyde bulunurken, bazıları dünyada da büyük prestije sahip.