Kadınların Siyasi Faaliyetlere Katılımı
中国国际广播电台
 

       Çin Anayasası’nda kadın ve erkek bütün vatandaşların eşit siyasi haklara, eşit seçim hakkına ve seçilme hakkına, eşit olarak devletin işlerinin yönetimine katılma ve devletin resmi görevlerini üstlenme haklarına ve diğer haklara sahip oldukları açıkça ifade edilir. 10. Çin Ulusal Halk Meclisi’nde kadın üyelerin sayısı 604’e ulaştı. Bu rakam, Meclis’in tüm üyelerinin yüzde 20,2’ini oluşturdu. Meclis’in kadın üyelerinden 21 kişi, Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi üyeliği görevinde bulunuyor ve daimi komitenin tüm üyelerinin yüzde 13,2’ini oluşturuyor. 10. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi’nin üyelerinden 373’ü kadın. Bu rakam Ulusal Komite’nin tüm üyelerinin yüzde 16,7’sini oluşturdu. Ulusal Komite’nin kadın üyelerinden 35’i, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Daimi Komitesi üyeliği görevinde bulunuyor ve Daimi Komite’nin tüm üyelerinin yüzde 11,7’sini oluşturuyor. Devlet işlerine katılım konusunda kadınların oranını koruyarak, gerekli siyasi haklara sahip olmalarını sağlamak için Çin’de kadın kadro yetiştirme ve seçme mekanizması kurulup iyileştirildi. Çin’de 2003 yılında şu 7 bayan üst düzey yönetici görevlerde bulundu:Wu Yi (Başbakan Yardımcısı), He Luli, Gu Xiulian ve Wuyun Qimuge (Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı), Chen Zhili (Devlet Müşaviri), Liu Yandong ve Hao Jianxiu (Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı).Devlet Konseyi’nin 28 biriminde bir kadın bakan, 15 bayan bakan yardımcısı vardır. Ülkenin eyalet, özel il ve ilçe olmak üzere üç kademedeki Çin Komünist Partisi ve hükümetlerin yönetim gruplarında görev üstlenen kadın kadro sayısı 5056 kişiyi buldu. Bu kadın kadrolardan 56’sı eyalet düzeyindeki yönetici, 500’e yakını da belediye başkanı ve yardımcısı görevindedir. Kadınların daha geniş şekilde devlet işlerine katılma anlayışı açık şekilde arttı. Yerel halk meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde kadınların seçime katılma oranı yüzde 73,4’e ulaştı.

  Uygulanmakta olan “Kadınların Gelişimine İlişkin Ana Hatlar”da (2001-2010) ortaya konulan başlıca hedefler şunları kapsıyor:Kadınların devlet ve toplum işlerini yönetmeye ve bu konuda karar vermeye katılma seviyesinin yükseltilmesi; kadınların idari yönetime katılma oranı yükseltilirken, çeşitli kademelerdeki hükümetlerin liderlik gruplarında birden fazla kadın yönetici bulunması, devletin organlarında, eyalet özerk bölge ve merkeze doğrudan bağlı şehirler ile diğer yerel hükümetler kuruluşlarının yarısından fazla liderlik gruplarında kadın kadrosu bulundurulması ve liderlik gruplarında başkanlık görevlerinde veya önemli görevlerde kadın kadro sayısının artırılması; tüm kadrolarda kadınların oranının giderek yükseltilmesi; kadınların toplu halde bulunduğu kuruluş ve sektörlerin yönetim kademelerindeki kadın kadro sayısı ile kadın memure ve işçi sayısının uyumlu olması; köylü komiteleri ve mahalle komiteliklerinin üyeliklerine belli oranda kadınların sahip olması; kadınların demokrasiye katılma kanalının genişletilmesi ve kadınların demokrasiye katılma seviyesinin yükseltilmesi.
  Çin hükümeti kadınların devlet işlerine katılmaları ve bunu müzakere etmeleri için elverişli toplumsal ortam yaratıyor. Örneğin, kadın kadrolara yönelik eğitimi ve sırayla farklı görevlerde pekiştirme çalışmalarının güçlendirilmesi, farklı yeteneklere sahip olan üst düzey kalifiye kadın elemanların yetiştirilmesi, kadınların devlet işlerine katılma ve bunu müzakere etme konusundaki bilinçleri ve rekabet gücünün yükseltilmesi, kadın profesyonel teknik elemanlar ve yönetici personelin yetiştirilmesinin güçlendirilmesi ve onların siyasi vasıfları ve işlevlerinin zenginleştirilmesi.