Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"�ncelikle �incenin mant���n� kavramak i�in yapm��"

(GMT+08:00) 2008-09-09 12:54:23 cri

    T�rkiye'den dinleyicimiz Esin Baydemir bize g�nderdi�i elektronik postada �unlar� yazm��:

    "�in Uluslararas� Radyosuna ait web sitenizde �ine ait pek �ok bilgi yan�nda �zellikle, �ince ��renmek isteyenlere y�nelik haz�rlad���n�z k�sa metrajl� yay�n i�in �ok te�ekk�r ederim. �ince ��renmek isteyenlere �ngilizce �zerinden e�itim veren pek �ok alternatif kurum ve yaz�l�/s�zl� yay�n var..ama ne yaz�k ki �zellikle web ortam�nda T�rk�e �zerinden ��renebilece�im bir se�enek yoktu..Bu anlamda istisna olman�z ve b�yle bir imkan� bizlere sa�lad���n�z i�in �ok te�ekk�r ederim. �ncelikle �incenin mant���n� kavramak i�in yapm��."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040