Xinjiang’da istihdam durumu iyileşiyor

2020-12-03 15:32:15

Xinjiang’da istihdam durumu iyileşiyor

Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki istihdam durumunun her geçen gün daha da iyileştiği bildirildi.

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi, yakın tarihte “Xinjiang’daki İstihdam Güvencesi” başlıklı bir beyaz kitap yayımladı. Beyaz kitapta, Xinjiang’ın istihdamı artırma çalışmalarını, halkın yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen en önemli proje olarak yürüttüğüne işaret edildi.

Beyaz kitapta, mesleki eğitimin sürekli güçlendirilmesi ve istihdam kanallarının aktif bir şekilde genişletilmesiyle birlikte, bölgedeki istihdam durumunun her geçen gün daha da iyileştiği ve Xinjiang’da yaşayan vatandaşların gelir seviyesinin devamlı olarak yükseldiği ifade edildi.

Belgede, “2014-2019 yılları arasında, Xinjiang’da toplam istihdam 11 milyon 352 bin 400’den 13 milyon 301 bin 200’ye çıktı. Bu dönemde kırsal kesimde her yıl ortalama 2 milyon 763 binden fazla kişi istihdam edildi; kentli ve kasabalıların kişi başı kullanılabilir yıllık geliri 23 bin 200 yuandan 34 bin 700 yuana, kırsal bölgelerdeki insanların kişi başı yıllık geliri ise 8 bin 724 yuandan 13 bin 100 yuana yükseldi.” ifadeleri kullanıldı.

COVID-19 pandemisinin getirdiği olumsuz etkiler karşısında, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için düzenlemeler yapıldığına işaret edilen beyaz kitapta, “Haziran 2020 itibarıyla, Xinjiang’daki işletmelerin üstlendiği sosyal sigorta harcaması 7 milyar 553 milyon yuan azaldı, 552 bin 400 kişi 1 milyar 695 milyon yuan tutarında primden faydalandı, kent ve kasabalarda istihdam 339 bin 700 arttı.” ifadelerine yer verildi.

Belgede, Xinjiang’daki işçilerin temel haklarının hukuk doğrultusunda korunduğu, bölgenin somut koşullarından hareketle “Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde İş Güvenliği Denetleme Düzenlemesi” ve “Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde İşçilerin Hak ve Çıkarlarını Koruma Düzenlemesi” gibi yerel düzenlemelerin geliştirildiği ve uygulandığı vurgulandı.

Belgede, işçilerin eşit şekilde istihdam edilme, maaşlarını alma, dinlenme ve tatil yapma, güvenli şekilde çalışma haklarının, dini inanç özgürlüklerinin ve kendi etnik gruplarına ait dilleri kullanma gibi haklarının etkin şekilde güvence altına alındığının altı çizildi.

Beyaz kitapta, Çin hükümetinin halk merkezli yönetim ilkesine daima bağlı kaldığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) girişimlerine yanıt verdiği de kaydedildi.

Beyaz kitapta, Xinjiang’ın devletin ilgili politika ve tedbirlerini sıkı şekilde hayata geçirdiği, uluslararası işçi ve insan hakları standartlarını aktif şekilde uyguladığı, tüm etnik gruplardan vatandaşlar için işçi haklarını azami şekilde koruduğu ve bu suretle yaşama ve gelişme hakkının daha yüksek seviyede ve geniş anlamda korunması için sağlam bir temel oluşturduğu ifade edildi.

王静