Yorum: Hizmet ticaretinin gelişmesi için küresel işbirliği güçlenmeli

  2019-10-11 20:27:21  cri

Dünya Ticaret Örgütü, kısa süre önce İsviçre'nin Cenevre kentinde 2019 Dünya Ticaret Raporu'nu yayımladı.

Hizmet ticaretinin küresel ticaretin en dinamik unsurlarından biri olduğuna işaret edilen raporda, hizmet ticaretinin toplam küresel ticaretteki payının 1970 yılındaki yüzde 9 seviyesinden günümüzde yüzde 20'ye yükseldiğine dikkat çekildi. Raporda, bu artışın bilhassa önümüzdeki 10 yılda hızla süreceğine kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.

Ticarette korumacılık ve tek taraflılık eğilimlerinin baş gösterdiği bir dönemde, hizmet ticaretindeki küresel işbirliğinin aciliyet ve önemi de büyük ölçüde arttı.

2019 Dünya Ticaret Raporu'nda 2040 itibarıyla hizmet ticaretinin küresel ticaretteki payının yüzde 33'e yükseleceği tahmininde de bulunuldu.

Küresel ekonomik canlanmanın zayıf olduğu bir dönemde, artık tüm dünya, hizmet ticaretinin taşıdığı dev potansiyelin farkına varmalı. Bütün ülkeler el ele vermeli, siyasi bariyerleri kaldırmalı, küresel hizmet ticaretinin gelişmesini hızlandırmalı ve bu sayede küresel ekonomiye yön vererek "çifte kazanç ve paylaşım"a dayalı daha güzel bir geleceği kucaklamalı.