Yorum: Çin, ticari sürtüşmenin etkilerine katlanabilir

  2019-08-29 20:17:07  cri

Çin'in ABD'yle yaşanan ticari sürtüşmenin getirdiği olumsuz etkilere katlanma becerisi, devletin ve halkın temel çıkarlarını savunma noktasında sarsılmaz bir iradesi bulunuyor.

ABD'li bazı kişiler, sürekli olarak gümrük tarifelerini artırmak suretiyle Çin'e baskı yapıyor. Bu adım, söz konusu kişilerin Çin'in karşılık verme gücünü de yanlış değerlendirdiklerini gösteriyor.

Dünyadaki başlıca ekonomiler arasında Çin ekonomisinin hacmini ve büyüme hızını göz ardı eden bu kişiler, Çin ekonomisinin "gerileme" içinde olduğu illüzyonuna kapılmış durumdalar.

Çin ekonomisinin, dev gelişme potansiyeli ile manevra alanının genişliği, ABD'nin ticari zorbalığına karşı koyma mücadelesinde sağlam bir dayanak oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, Çin ticari sürtüşmenin getirdiği olumsuz etkileri iç talebi artırarak da etkisizleştirebilir.

Piyasayı çeşitlendirme stratejisi, Çin'in ticari sürtüşmeyle başa çıkma konusundaki gücünü ve güvenini artırıyor. Giderek genişletilen reform ve dışa açılma da Çin ekonomisinin kaliteli kalkınması için sürekli bir motivasyon sağlıyor.