Ticari gerilimin tırmanması küresel ekonomiyi tehdit ediyor

  2019-05-29 11:05:50  cri

4. Çin Küresel Düşünce Kuruluşları İnovasyon Zirvesi dün Beijing'de düzenlendi.

Çin ve Küreselleşme Merkezi (CCG) ve Pennsylvania Üniversitesi ve Sivil Toplum Programı (TTCSP) tarafından organize edilen toplantıya katılanlar, küreselleşme 4.0 çağında (4. Sanayi Devrimi) düşünce kuruluşlarının inovasyonu gibi konuları inceleyerek ABD hükümetinin kışkırttığı ticari sürtüşme hakkında görüşlerini ifade ettiler.

Katılımcılar ticaret savaşında kazanan olmayacağını, ABD'nin bu hareketinin dünya ekonomisini tamamen olumsuz etkilediğini savundu.

Amerikan Cato Enstitüsü Başkan Yardımcısı Christopher A. Preble, geçen onlarca yılda küreselleşme sürecinde insanların serbest ticaretin önemini kavradığını hatırlattı. Preble, serbest ticareti bozan herhangi bir davranışın zararlı olduğunu, aynı zamanda barış ilişkilerini zedelediğini kaydetti.

ABD hükümetinin sıfır toplamlı oyununu eleştiren Preble, "Trump yönetimi ticareti bir tür sıfır toplamlı oyun olarak görmektedir, bu oyunda bir taraf zafer kazanınca diğer taraf mutlaka mağlup olacak. Bu arka planda, ABD, sadece Çin ekonomisi ve toplumunun geçen 30 yıldaki gelişmesini ve kendi ülkesindeki durgunluğu görünce, Çin'in başarıının ABD'nin fazla ihracatından kaynaklandığı görüşünü çıkardı. Bu görüşe katılmıyorum." diye konuştu.

İngiltere'deki Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (Chatham House) Asya projeler yüksek araştırmacısı Tim Summers, ABD'nin ticari sürtüşmeyi tırmandırmasının makroekonomiyi tamamen olumsuz etkilediğini ve çok uluslu şirketlerin uzun vadeli faaliyetlerine zarar vereceğini savundu.

Tim Summers, "Trump yönetiminin aldığı önlemlerin makroekonomi düzeyinde tamamen olumsuz etkiler getirdiği görüşündeyim. Bu önlemler, kısa vadeli olarak Çin ve ABD'deki gayri safi yurt içi hasılanın artışını etkileyip küresel ekonomide karşılaşılan meydan okumaları artıracak. Ayrıca, girşimcilik çervesindeki davranışsal kalıp ile üretim ve işleyiş yapısını değiştirecek. Hatta geçen 40 yılda oluşturulan küresel arz zinciri ve yenilik ağının devam ettirilmesi için daha fazla zorluklarla karşılanacak." ifadesini kullandı.

Çin'deki uzmanlar, küreselleşme açısından Çin ile ABD arasındaki ticari sorunları analiz etti.

Çin Dış Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi'nden uluslararası ekonomi ve ticaret fakültesi profesörü ve uluslararası ticaret araştırma merkezi başkanı Wang Jian, ABD'nin ticaret savaşını tırmandırmasının küreselleşme eğilimini engelleyemeyeceğini vurguladı.

Wang Jiang, "Ticaret ve ekonomi açısından, çeşitli ülkelerin birbirine bağımlılığı artıyor. Başka bir deyişle, dünyamız küçülüyor. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı aslında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri veya teknolojik işbirliği ilişkilerini tamamen durduramadı. Çünkü günümüzde bilişim teknolojisi, internet ve piyasa ortamı, uzun zaman önce meydana gelen değişimlerden dolayı dünyamız daha da küçülüyor. Çeşitli ülkeler, aralarındaki derin işbirliği ve sektörlerdeki ortak kazancı düşünmektedir. Bu oluşturulması gereken bir fikir birliğidir." diye konuştu.

"En fazla kaybeden ABD işletmeleri olacak"

Beijing Üniversitesi Uluslararası Siyasi ve Ekonomik Araştırma Enstitüsü Başkanı Wang Yong, ABD yönetiminin ticari sürtüşmeyi tırmandırma hareketine geçmesinin nihai olarak ABD işletmelerinin menfaatine zarar getireceğini belirtti.

Wang Yong, "ABD yönetiminin şu an uyguladığı politikaları sürdürmesi halinde, ABD işletmeleri Çin piyasasını kaybedebilir. ABD, tek teknoloji kaynağı değildir. Reform ve dışa açılmayı kararlılıkla sürdüren Çin'in kapısı, Avrupa, Japonya ve Güney Kore dahil diğer ülkelere açıktır. Çünkü inovasyon tüm dünyaya aittir. Orta ve uzun vadeli olarak, en büyük kaybeden ABD işletmeleri olacak." diye konuştu.