Çin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine ulaşacak

  2018-08-16 11:14:40  cri

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi, ekonominin gidişatıyla ilgili bilgi verdi.

Komite basın sözcüsü Cong Liang dün Beijing'de yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısında Çin'in, ekonominin istikrarlı gelişmesi, reformun hızlandırılması, ekonomik yapının ayarlanması, halka yarar sağlanması ve krizin önlenmesi gibi çeşitli alanlarda çalışmaları hızlandırarak ekonomide rasyonel işleyişi sağlayacağını kaydetti.

'Gelişme hedeflerimizden sapmayız'

Cong Liang, ticaret çekişmesinin yarattığı etkilere karşılık verme yeteneğine sahip olan Çin'in, sene başında belirlenen ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerine başarıyla ulaşacağını vurguladı.

Basın sözcüsü Cong Liang, Ocak-Temmuz aylarındaki ekonomik durumu istikrar, yüksek kalite ve elverişli eğilim olmak üzere üç sözcükle özetledi.

İstikrar, ekonominin rasyonel işleyişi anlamına geliyor, yüksek kalite ekonomik yapının ayarlanıp iyileştirilmesi, gelişmenin kalitesi ve verimliliğin istikrarlı yükselmesine işaret ediyor. Elverişli eğilim ise ekonominin istikrarlı gelişme eğiliminde olduğunu vurguluyor.

Cong Liang, Ocak-Temmuz aylarındaki verilere bakıldığında, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari sürtüşmenin Çin ekonomisi üzerindeki etkilerinin kısıtlı olduğunu belirtti. Cong, "Ekonominin istikrarlı gelişme eğilimi korunmakta. Piyasa gelişmesi için dev bir alana, reform ve dışa açılmadan güçlü ivmeye sahip olmaktayız. Mesela bazı tüketim mallarının gümrük vergilerini azaltıyoruz, yabancı girişimcilerin doğrudan yatırımını teşvik ediyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve bazı Doğu Asya ülkeleriyle ticari temasları güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Cong Liang, gelecekte Çin'in istikralı ilerlemeyi koruyarak aktif mali politikası ve istikrarlı para politikasını sürdüreceğini, politikaların esnekliği ve verimliliğini yükselterek, istihdam, finans, dış ticaret ve yatırım gibi alanlarda istikrarı koruyacağını ifade etti. Cong, Çin'in iç talebin potansiyelini keşfederek arz yönlü yapısal reformu derinleştireceğini söyledi. Bu sayede zayıf alanları geliştirip reform ve dışa açılmayı güçlendirerek, ekonominin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesini hızlandıracaklarını kaydetti.

Cong Liang, ABD'nin ticari soruşturmalar bahanesiyle Çin'den ithal edilen 34 milyar ABD Doları tutarındaki mallara 6 Temmuz'dan itibaren ek vergi uygulamaya başladığına, diğer 16 milyar ABD Doları tutarındaki Çin mallarına yönelik ek vergiyi ise 23 Ağustos'tan itibaren uygulayacağına dikkat çekti.

Ticari sürtüşmenin etkileri kontrol altında

Cong Liang, bunun Çin'de sanayi üretim, istihdam, dış ticaret ve mal fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini, aynı zamanda piyasa beklentisi ve arz zincirine dolaylı etkiler yaratabileceğini, ancak tüm bu etkilerin kontrol edilebileceğini ifade etti.

Cong Liang, 50 milyar ABD Doları'nın Çin'in ihracat hacminin sadece yüzde 2,2'sini oluşturmasından dolayı, olası etkilerin nispeten küçük sayıldığını vurguladı.

Cong Liang, dev gelişme potansiyeli ve dayanma gücüne sahip olan Çin'in, yurt içi piyasanın geliştirilmesi, yurt içi tüketimin artırılması ve yurt içi yatırımın istikrarının korunması gibi yollarla ihracatın uğradığı etkileri azaltma kabiliyetine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.