Xi: BRICS'in 2. "Altın On Yılını" beraber yaratalım

  2018-07-26 10:18:45  cri

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS Sanayi ve Ticaret Forumu'na katıldı ve bir konuşma yaptı.

Xi, yüzyılın en büyük değişimleriyle karşı karşıya bulunulduğunu hatırlatarak, yeni kalkınan ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler için fırsatların yanı sıra risklerin de mevcut olduğunu belirtti. Xi, BRICS ülkelerinin dünyayla beraber gelişme sürecinde ikinci "altın on yılı" yaratmaları çağrısında bulundu.

'Gelecek 10 yılda büyük değişimler olacak'

Xi, "Çağın gelişimine ayak uydurmak, ortak kalkınmayı gerçekleştirmek" başlıklı konuşmasında önümüzdeki 10 yılı analiz etti.

Xi, gelecek 10 yılda dünya ekonomisini motive eden yeni güçler ortaya çıkacağını, uluslararası güç dengesinde değişimin hızlanacağını, küresel yönetişim sisteminin yeniden tesis edileceğini ifade etti.

BRICS ülkelerinin çağın trendine ayak uydurarak fırsatları değerlendirmeleri ve meydan okumaları beraber göğüslemeleri gerektiğini belirten Xi Jinping, yeni tip uluslararası ilişkiler sistemi ile insanlığın kader ortaklığının oluşturulmasında yapıcı rol oynayacaklarına dikkat çekti.

Xi, işbirliği ve ortak kazanç ilkesi temelinde açık ekonomi inşa etmenin önemini vurguladı.

"Dışa açılma ve işbirliği, teknolojik ilerleme ve üretim gücünün gelişmesinin ön koşuludur. Ticaret savaşında bir kazanan olmayacağı anlaşılmalı. Ekonomik hegemonyaya karşı çıkılmalı, çünkü bu girişim uluslararası toplumun ortak çıkarlarını zedeler, dahası kendisine de zarar verir. BRICS ülkeleri, açık dünya ekonomisinde ısrar etmeli, tek taraflılık ve korumacılıkla mücadele etmeli, yeni kalkınan ekonomiler ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle Afrika ülkeleri ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik küreselleşmeden istifade etmeleri sağlanmalı."

Ekonomide yeni büyüme noktaları yaratılmalı

Xi, yeni teknolojilerin getirdiği yeni fırsatlar karşısında, her bir ülkenin eşit gelişme hakkına sahip olduğunu, yenilikçilik alanında yatırımı artırarak ekonomide yeni büyüme noktaları tesis edilmesi gerektiğini ifade etti: 

"2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde uluslararası toplum için kapsamlı bir eylem planı sunuldu. BRICS ülkeleri, kendi koşullarından hareket ederek gelişme stratejilerini 2030 Gündemiyle kenetlemeli, ekonomi, toplum ve çevre arasında denge korunmalı, halkın mutluluk duygusu artırılmalı. İnsan ile tabiatın uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması ilkesi doğrultusunda Paris Anlaşması'nın hayata geçirilmesi sağlanmalı, tabiata saygı gösteren yeşil ekoloji sisteminin inşasına hız verilmeli. Bu konuda uluslararası işbirliği teşvik edilmeli, gelişmiş ülkelerin yardım sözünü yerine getirmeleri ve gelişmekte olan ülkelere yardımı artırmaları çağrısı yapılmalı. "

Çin Cumhurbaşkanı, Afrika'nın en çok gelişmekte olan ülkeye ev sahipliği yapan bir kıta olduğunu, aynı zamanda dünyanın en büyük gelişme potansiyeline sahip bölgesi olarak öne çıktığını kaydederek, Afrika'yla işbirliğinin güçlendirilmesi ve kıtanın gelişme sürecine destek sağlanması önerisinde bulundu.

Xi, BRICS ile Afrika arasındaki işbirliğinin Güney-Güney işbirliğinde örnek haline getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Xi'ye göre, yoksulluğu azaltma, gıda güvenliği, inovasyon, altyapı tesisleri inşası ve sanayileşme gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle Afrika ülkelerinin ekonomik kalkınmasına ve Afrika Birliği'nin 2030 Gündemi'ni hayata geçirmesine destek sağlanabilir.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olan Çin'in inovasyona dayalı kalkınma stratejisi doğrultusunda uluslararası inovasyon ve teknoloji işbirliğine katılacağını, Güney-Güney işbirliği kapsamında yeni kalkınan ülkeler ve gelişmekte olan diğer ülkelere daha fazla fırsat sunacağını kaydetti.

Xi'nin verdiği bilgiye göre, Çin daha cazip bir yatırım ortamı yaratmaya devam edecek, uluslararası kurallara entegrasyonunu artıracak, fikri mülkiyet haklarını korumayı güçlendirecek, işletmeler arasında normal teknolojik temas ve işbirliğini teşvik edecek ve ithalatı artırıp uluslararası ticaret dengesini iyileştirecek. 

"Kasım ayında Shanghai'da Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ilki düzenlenecek. Çin'in ticaret serbestliğini desteklediği ve piyasasını dünyaya açtığının bir göstergesi olan fuar, aynı zamanda tarafların Çin piyasasına girmeleri için oluşturulan bir platformdur. Şimdiye kadar, 130'dan fazla ülke ve bölgeden 2 bin 800 bin işletme katılımını teyit etti. Fuara 150 bin alıcının gelmesi bekleniyor. BRICS ve Afrika ülkelerinden işadamlarının fuara katılmalarını bekliyoruz."

Xi, konuşmasının sonunda BRICS ile Afrika ülkeleri, yeni kalkınan ülkeler ve gelişmekte olan ülkeleri Kuşak ve Yol inşasıyla oluşan ortaklık ağına katılarak, elde edilecek kazanımların daha fazla ülke ve halka fayda getirmesini arzuladığını dile getirdi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa, yaptığı konuşmada çok taraflı ticaret sisteminin karşı karşıya bulunduğu meydan okumalardan duyduğu endişeyi dile getirerek, BRICS ülkelerinin çok taraflı ticaret sistemini korumaları gerektiğini vurguladı.

"Dünya çapında boy gösteren tek taraflılık karşısında derin endişe duyuyoruz, bu girişim Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına aykırıdır. Bu uygulama olumsuz etkiler getirebilir, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve ekonomiler etkilenebilir. Şimdiki durumda dünya ticaretini değerlendirmeliyiz, sürdürülebilir özellikle hoşgörülü kalkınmayı teşvik etmeliyiz. BRICS ülkeleri olarak, şeffaf, hoşgörülü ve sorumlu çok taraflı ticaret sisteminin inşa edilmesinde önemli rol oynamak konusunda fikir birliği içindeyiz."