Li Keqiang başkanlığında Devlet Konseyi toplantısı yapıldı

  2018-06-13 20:44:57  cri
Çin Başbakanı Li Keqiang, bugün Devlet Konseyi'nin olağan toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda hava kalitesini yükseltmeyi öngören üç yıllık eylem planının uygulanması için gereken düzenlemeler belirlendi. Dış ticarette dengenin korunması için ithalatın artırılması, ekonomide yapısal düzenlemelerin hızlandırılması ve halkın yaşam seviyesinin yükseltilmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda alınan kararlara göre, hava kirliliği kaynaklarına karşı denetim yoğunlaştırılacak ve hava kirliliğiyle mücadele rasyonel ve aşamalı olarak yürütülecek. Çevre denetim yöntemlerinde yenilik teşvik edilecek ve hava kalitesini artırmak için toplumun tüm güçleri seferber edilecek.

Kararlar gereğince, çifte kazançlı dışa açılma stratejisinin yürütülmesi, serbest ticaretin korunması ve dış ticarette dengenin sağlanması için ihracatta istikrar korunacak, ithalat genişletilecek. Çin'de endüstriyel ıslah hızlandırılacak ve halkın gereksinimleri etkin şekilde karşılanacak. Aynı zamanda gümrük kapılarından geçiş işlemleri sadeleştirilecek, ithalat kolaylığı artırılacak. İthalat modellerinde yenilik teşvik edilecek, sınır ötesi e-ticaretin gelişmesine destek sağlanacak, dış ticarette güven sisteminin inşası güçlendirilecek ve fikri mülkiyet haklarını koruma sistemi güçlendirilecek.