Çin: Kuşak ve Yol inisiyatifi Avrupa'da entegrasyona hız verebilir

  2018-05-24 12:17:44  cri

Çin'in Avrupa Birliği'ndeki (AB) Büyükelçisi Zhang Ming, Kuşak ve Yol inisiyatifinin küresel ekonomi kalkınmasına sağlam işbirliği temeli sağlayacağını ve Avrupa'da entegrasyonu hızlandıracağını belirtti.

"Kuşak ve Yol Çerçevesinde Çin-Avrupa Diyalogu" Konferansı Çin'in AB Büyükelçiliği ile Avrupa İş Zirvesi'nin ortak ev sahipliğinde dün Egmont Sarayı'nda düzenlendi. Çin büyükelçisi Zhang Ming toplantıda yaptığı konuşmada, Kuşak ve Yol inisiyatifinin Avrupa'nın kalkınma stratejisiyle sorunsuz biçimde kenetlendiğine, Çin'in AB'nin 11 üye ülkesiyle hükümetler arası işbirliği belgesi imzaladığına ve altyapı tesisleri, lojistik, liman, e-ticaret ve finans gibi alanlarda birçok işbirliği projesinin yürütüldüğüne dikkat çekti. Büyükelçi Zhang Ming konuşmasında, Çinli bir şirketin Sırbistan'da satın aldığı demir-çelik fabrikasını bir yılda zarardan kâra geçirdiğini, Yunanistan'da Pire Limanı'nın Avrupa'nın önde gelen limanları arasına geri döndüğünü ve Çin-Fransa konsorsiyumunun İngiltere'de inşa ettiği nükleer santralin üçlü işbirliğine iyi bir örnek proje haline geldiğini hatırlattı. Ayrıca 2017 yılında Çin ile Avrupa arasında 3673 tren seferinin gerçekleştirildiğine işaret eden Zhang Ming, bir yılda Avrupa'daki 13 ülke ve 36 kente ulaşan tren seferlerinin geride kalan 6 yıllık toplam sefer sayısına denk geldiğini sözlerine ekledi.

Çin Büyükelçisi Zhang Ming, Çin ve Avrupa'nın uluslararası işbirliğinde daha kararlı adımlar atması, Kuşak ve Yol inisiyatifinin dünya ve Avrupa'nın barışıyla kalkınmasına katkı sağlaması için ortak çaba göstermesi çağrısında bulundu. Zhang şunları söyledi:

"Kuşak ve Yol inisiyatifi küresel ekonomi kalkınmasına sağlam işbirliği temeli sağlıyor ve küresel işbirliğinin etkisini ve bütünlüğünü güçlendiriyor. Kuşak ve Yol barış, kalkınma ve istikrarı korumayı amaçlıyor. Avrupa'nın kalkınmasına denge getiriyor. Bunun için Avrupa'da entegrasyona yarar getirmekten başka bir etkisi yoktur."

Çin Büyükelçisi Zhang Ming, Çin ile Avrupa'nın birlikte dışa açılma ve işbirliğini ilerletmesi gerektiğini vurguladı. Zhang Ming, somut çalışmalardan elde edilen tecrübelere göre farklı ülkelerin farklı kalkınma seviyelerinde olduğunu ve bunun için pratikte farklı yöntem ve ihtiyaçların bulunduğunu kaydetti. Büyükelçi Zhang, en ideal yöntemin tek bir uygulama anlamına gelmediğini, farklı standart ve kurallar üzerinde diyalog ve teması güçlendirmeleri gerektiğini savundu. Zhang Ming sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşüncede sınırları aşmalıyız. Açık ve kapsayıcı işbirliği tavrıyla kaliteli, etkin, sürdürülebilir ve elverişli ortam ve kurallar yaratmalıyız."

Çin ve Avrupa'nın birbirlerini tamamlayan ve karşılıklı yaraya dayalı işbirliği fırsatını değerlendirmesi gerektiğini kaydeden büyükelçi Zhang Ming, AB yatırımlarının Çin'de fiilen değerlendirilen yabancı yatırımların yüzde 4'ünü, Çin'in AB'deki yatırımlarının ise AB'ye yönelik yabancı yatırımların yüzde 2'sini oluşturduğuna ve bu rakamların ikili ekonomi işbirliğinin boyutuna pek uymadığına değindi. Zhang Ming, iki tarafın "Çin-Avrupa İşbirliği'nin 2020 Stratejik Planı"nı yerine getirmesi, Kuşak ve Yol inisiyatifinden fırsat çıkararak pazarda işbirliğini güçlendirmesi ve işbirliği alanını genişletmesi önerilerinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimoulis yaptığı konuşmada, konferansın çok önemli bir dönemde yapıldığına dikkat çekerek, Çin ve AB'nin sürdürülebilir ticaret ve yatırım, iklim değişikliği, uluslararası barış ve güvenlik gibi konularda sıkı işbirliği yaptığını dile getirdi. Dimitrios Papadimoulis "Kuşak ve Yol" konusunda şunları söyledi

"Kuşak ve Yol yalnız AB ve Çin'e yararlı olmakla kalmayıp bu inisiyatif içinde bulunan bütün ülke ve bölgelere fayda getirecektir. AB ve Çin'in uzlaşı içinde dostça işbirliği yapmalarına olumlu bakıyorum. Bu işbirliği, üçüncü ülkelerde ortak proje yapılması, Kuşak ve Yol ile AB'nin olası yol haritaları arasında ortak çıkarlar içinde arayışta bulunulmasını kapsıyor."

Dimitrios Papadimoulis küreselleşme ortamında Çin ve AB'nin sıkı işbirliği yapmasının tek uygulanabilir yol olmasına inandığını söyledi. Dimitrios belirsiz sorunların karşısında iki tarafın etkin bir platformun kuruluşuna öncelik tanıması, ayrıca hükümet ve girişimcilik düzeyinde aktif işbirliği yapılması gerektiğini aktardı.

Konferansa AB ve üye ülkeleri, girişimciler, finans kuruluşları, liman işletmeleri, uluslararası kuruluşlar ve düşünce kuruluşlarından 200 temsilci katıldı.