Hükümet Çalışma Raporu, halkın beklentilerini yansıtıyor

  2018-03-21 11:20:25  cri

Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu, Hükümet Çalışma Raporu'nun 13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 1. Toplantısı'nda kabul edildiğini hatırlatarak, raporun nihai versiyonunun ÇUHM halk delegeleriyle Çin Siyasi Danışma Konferansı üyelerinin önerilerine göre 86 yerinde değişiklik yapıldığını, dolayısıyla halkın beklentileriyle arzusunu yansıttığını açıkladı. Han, Çin'in bu yıl ise istikrarlı ilerleme ilkesine dayalı genel çizgiden hareketle yüksek kaliteli gelişmeyi hızlandıracağını belirtti.

Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu, Çin Devlet Basın Ofisi'nin dün Beijing'de düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Hükümet Çalışma Raporu'nun nihai versiyonuna geçen 5 yıl içinde kaydedilen tarihi başarılarla merkez hükümetin çalışmalarının özetlenmesine ilişkin ek önerilerin dahil edildiğine, raporun metnindeki ifadenin mükemmelleştirildiğine, bu yılki hükümet çalışmalarına ilişkin ek önerilere de yer verildiğine değindi. Han şunları kaydetti:

"Örneğin, Hükümet Çalışma Raporu'nun yeni büyüme dinamiğinin artırılmasına ilişkin bölüme, 'çağdaş hizmet sektörünün geliştirilmesinin hızlandırılması', 'akıllı toplumun oluşturulması' şeklindeki ifadeler dahil edildi. Raporun güçlü imalat devleti oluşturmaya ilişkin bölüme ise 'akıllı imalatın geliştirilmesi', 'örnek emekçi ruhunun yaygınlaştırılması', 'bilgili, yetenekli ve yaratıcı emekçi kadrosunun oluşturulması' şeklindeki ifadeler eklendi. Raporun reformun derinleştirilmesi ve bürokrasinin gevşetilmesi bölümünde ise, işletmelerin proje açmalarında reform ve idari hizmetin standartlaştırılması ifadelerine yer verildi."

Gerçi, Hükümet Çalışma Raporu'nun nihai versiyonunun reform ve dışa açılma bölümüne de "finansal denetim sisteminde reform" ve "sınır ötesi ekonomik işbirliği bölgelerinin geliştirilmesi" şeklindeki ifadeler eklendi. Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu, Hükümet Çalışma Raporu'nun nihai versiyonunda halkın yaşam seviyesinin artırılmasına büyük önem verildiğini söyledi. Han Wenxiu bu konuda şunları kaydetti:

"Raporun nihai versiyonuna, kreş öğretmenlerine ve sağlık personellerine yönelik eğitimin artırılması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması, kırsal kesimlerde köylü işçilerin çocuklarına olan bakımın artırılması, yaşam sıkıntısı çeken çocuklara yardımın yoğunlaştırılması, kültür endüstrisinin geliştirilmesi ve tüm vatandaşlara yönelik kitap okuma kampanyasının hızlandırılması gibi ifadeler eklendi."

Çin Devlet Konseyi Araştırma Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu, Çin'in bu yıl istikrarlı ilerleme ilkesine dayalı genel çizgiden hareketle ekonomide yüksek kaliteli gelişmeyi hızlandıracağını ifade etti. Han sözlerine şöyle devam etti: 

"Yapısal ayarlamayı hızlandıracağız, reform ve dışa açılma konusunda bir dizi tedbirler alacağız. Özellikle dışa açılma ve reformun 40'ıncı yıldönümünü kutlamak için bir dizi etkinlik de yapılacak. Bana kalırsa, reform ve dışa açılmayı en iyi kutlama şekli, reform ve dışa açılmanın boyutunu daha genişletmektir. Bir yandan, halkın yaşam seviyesini artıracağız, diğer yandan da ekolojik ortamı iyileştireceğiz."