Çin, dünyanın bilim ve inovasyon merkezi olmak istiyor

  2018-02-12 10:43:07  cri

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Çin'de kurulacak inovasyon mekanizması ve sistemi vasıtasıyla temel bilimlere dair araştırmaların güçlendirileceğini, ülkenin yüzyılın ortalarında dünyanın bilim ve inovasyon merkezi olması için çaba harcanacağını söyledi.

Çin hükümeti tarafından kısa süre önce temel bilimlere dair araştırmaların kapsamlı şekilde güçlendirilmesiyle ilgili bir belge yayımlandı.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Temel Bilimler Araştırma Dairesi Başkanı Ye Yujiang, başkent Beijing'de dün yaptığı konuşmada, Çin'in bu alanda belli başarılar sağlamasına rağmen, hâlâ birçok eksikliği bulunduğunu kaydetti.

Temel bilimler ile ilgili araştırmalar, tüm bilimsel sistemin kaynağı olarak kabul ediliyor. Devlet Konseyi Basın Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Çin'in bu alanda son yıllarda elde ettiği başarılara değinen Ye Yujiang, şunları söyledi:

"Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Çin Bilimsel ve Teknolojik Bilgiler Araştırma Enstitüsü, her yıl bilimle ilgili tezler yayımlıyor. Yayımlanan makale sayısı bakımından yıllardır dünyada ikinci sırada yer alan Çin'in, alıntı yapılan eserler bakımından da ilk defa ikinci sıraya yükseldiği görülüyor. Özellikle son yıllarda Çin'de demir tabanlı süper iletkenler, kuantum, nötrino, nano, uzay bilimi ve kök hücre gibi teknolojilerde büyük başarılar sağlandı. Bilhassa da geçtiğimiz ocak ayında Çinli bilim insanlarının makak maymununu başarıyla klonlaması, dünya çapında büyük etki yarattı."

"Destek ve yatırımlar artmalı"

Çin'de temel bilimler ile ilgili araştırmalar, hemen hemen her tür konuyu kapsıyor. Son yıllarda, bu alanda hızlı bir gelişme yoluna girildi.

Bakanlık yetkilisi, Çin'in söz konusu araştırmalarının, nicelikten ziyade niteliğe vurgu yapılan, bir noktadan yola çıkılarak sistem kapasitesinin yükselişine odaklanılan kritik bir dönemde bulunduğunu belirtti. Yetkili, bu alanda üst düzeyli araştırmacılar ve yatırım yetersizliği ile yapısal dengesizlikler gibi sorunların bulunduğunu dile getirdi.

Çin hükümeti tarafından yayımlanan temel bilimlere dair araştırmalarla ilgili belgede, gelecekte bu çalışmalarda nelere ağırlık verileceği belirlendi. Ye Yujiang, bu konuda şu bilgileri verdi:

"İlk olarak, inovasyon sisteminin kurulması ve bilim insanlarının uzun süreli araştırmalar yapmalarının sağlanması gerekiyor. İkinci olarak, temel bilimlerle ilgili araştırmalara dair düzenlemelerin güçlendirilmesi lazım. Özellikle de Çin gibi büyük bir ülke için, matematik ve fizik gibi temel bilimlere daha büyük önem verilerek, ileri düzeyde daha fazla araştırma merkezi kurulması gerekiyor. Temel araştırmalar ile uygulamalı araştırmalar arasında eşgüdüm de sağlanmalı. Üçüncü olarak ise temel araştırmalara istikrarlı destek sağlanması ve çok yönlü yatırım yapılması gerekli."

Hükümetin hedefleri büyük

Diğer yandan, hükümetçe belirlenen hedeflere göre, 2020 yılına kadar Çin'de temel bilimler araştırma seviyesi ve bunun uluslararası etkisi çarpıcı şekilde yükselecek. Ayrıca, Çin'in başlıca alanlarda dünyadaki en ileri seviyeye çıkması, önemli ve ileri sayılan bilimsel alanlarda da başarılı neticeler sağlaması amaçlanıyor.

Hükümetin yayımladığı belgede, Çin'in 2035 yılına dek ise temel bilimlerle ilgili araştırmaların seviye ve uluslararası etkisini büyük oranda yükseltirken, daha çok önemli alanda liderlik konumunda olması gerektiğinin altı çiziliyor. Belgede, içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarında Çin'in dünyanın önemli bilim ve inovasyon merkezi olarak inşa edilmesi hedefine de vurgu yapılıyor.

Yerli ve yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamayla söz konusu belgenin içeriğine açıklık getiren Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Huang Wei, bilimsel dürüstlüğün, bilimler için "can" niteliğinde olduğunu vurguladı. Huang, Çin hükümetine bağlı 20'den fazla kurumda ilgili sistemin oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Huang, ayrıca hükümetin bilimsel araştırmaların teknolojiye dönüştürülerek topluma hizmet edilmesi sürecinde uluslararası işbirliğine önem verdiğini de sözlerine ekledi.