Çin'deki kırsal bölgelerde yaşam konforu artıyor

  2018-02-06 11:09:43  cri

Çin hükümeti tarafından dün kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir belge yayınlandı.

Belgede, 2020 yılına kadar kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarının gözle görülür bir şekilde iyileşmesi, çevrenin temiz ve düzenli olması, köylülerin çevre ve sağlık bilincinin artması hedefleri ortaya koyuldu.

Son yıllarda Çin'de güzel köy inşası hızlanıyor. Kırsal kesimdeki yerleşim ortamını düzeltme çalışmalarında belli bir ilerleme kaydedilmesine rağmen, çeşitli bölgeler arasında hâlâ dengesizliğin yaşandığı ve bazı bölgelerde de temizlik ve sağlık koşullarının geri kaldığı belirtiliyor. Söz konusu belge, mevcut sorunları adım adım çözüme kavuşturmayı amaçlıyor.

Üç ana konuya öncelik verilecek

Belgede, köylerdeki çöp, kirli su ve genel görünüm dahil üç önemli reform alanına öncelik verilmesi gerektiği ileri sürüldü.

Bu sorunların kırsal bölgelerde göze çarpan çevre sorunları arasında üç temel sorun olduğuna dikkat çeken Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nden akademisyen Li Guoxiang, hâlâ çöp toplama, geri dönüşüm ve kirli su arıtma sistemi olmayan bölgelerin bulunduğunu söyledi.

Li Guoxiang, hükümetin desteğiyle hazırlanacak bir plan ile köylerin çehresinin düzeltilmesinin başlıca görevlerden biri olduğunu kaydetti.

Somut eylem planında ortaya koyulan önemli görevlerin başına çöplerin ıslahı koyuldu. Qinghua Üniversitesi Çevre Enstitüsü Prof. Liu Jianguo, bazı gelişmiş bölgeler dışında, kalabalık köylerdeki çöp ıslahının başlangıç aşamasında olduğunu, çöp ve atık meselesinin bu bölgelerdeki suya ve toprağa zarar verdiğini belirtti.

Eylem planında, köylerin kendi koşullarına uygun ve pek çok yöntemi kapsayan çöp toplama, taşıma ve depolama sisteminin oluşturulması gerektiği vurgulandı. Prof. Liu Jianguo, ilgili çalışmalar için ayrılan bütçenin arttırılması ve profesyonel bir ekip oluşturulması önerisinde bulundu.

Farklı bölgelere farklı eylem planı

Çin'de her bölgenin koşulları farklıdır. Dolayısıyla eylem planı, bölgelerdeki farklara göre aşağıdaki örneklerdeki gibi farklı takvimler ortaya koyuyor:

2020 yılına kadar koşulları ve altyapısı iyi olan Doğu'daki bölgeler ile Orta ve Batı bölgelerdeki şehir ve kırsal kesimlerdeki yaşam koşullarının kalitesi kapsamlı olarak artırılmalı.

Daha iyi temel ve koşullara sahip olan Orta ve Batı bölgelerdeki yaşam koşulları büyük ölçüde düzeltilmeli.

Bu bölgelerde bulunan köylerin yüzde 90'ında yaşamsal atıkların toplanıp geri dönüşümü yapılmalı.

Tuvaletlerin yüzde 85'inin temizlik standartlarına ulaşması sağlanmalı.

Gelişmemiş bölgelerde öncelikle köylerin temel yaşam koşulları düzeltilmeli ve o çerçevede çevre temiz ve düzenli hale getirilmeli.

Akademisyen Li Guoxiang, hükümete Orta ve Batı bölgelerindeki köylerin çevre koşullarının düzeltilmesine verdiği desteği artırma çağrısı da yaptı.

Eylem planında ayrıca; hükümetin daha fazla bütçe ayırması, finansal desteğin arttırılması, toplumun ve özellikle şirketlerin çevre iyileştirme projelerine daha aktif olarak katılmalarının sağlanması gerektiğine de işaret edildi.