Çin'de kırsal kesim canlandırılıyor

  2018-02-05 11:52:00  cri

Çin Komünist Partisi ve Çin Devlet Konseyi tarafından dün kırsal kesimin canlandırılması için izlenecek yol haritasına dair bir belge yayınlandı.

Belgede, kırsal kesimi canlandırma stratejisine dair amaç, görev, plan ve öneriler ortaya konularak, kapsamlı düzenlemeler getirildi.

Ayrıca, Çin'in modern ve müreffeh bir toplum yaratma hedefine ulaşması için, kırsal kesimdeki vatandaşların daha güzel bir hayata yönelik günden güne artan istekleri ile dengesiz ve yetersiz kalkınma arasındaki çelişkinin çözülmesinin olmazsa olmaz şart olduğu ifade edildi.

Çin Tarım Bilimleri Akamedisi'nden Profesör Qin Fu, kırsal kesimin kalkınmasına ilk defa öncelik veren bu belgenin, ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin her zaman "kırsal kesim, tarım ve köylüler" gelişmesine verdiği büyük önemi yansıttığını söyledi.

Profesör Qin, son yıllarda ülkenin kırsal kesiminde ve tarımında bir dizi başarının kaydedilmesine rağmen, tarımın daha da kaliteli bir şekilde gelişmesi gerektiğine ve köylü, kasabalı ile kentlilerin gelirleri arasında hâlâ büyük fark bulunduğuna dikkat çekti.

Qin, hükümetin müdahalesi ve makro kontrolünün; kırsal kesimdeki kalkınmanın hızlanmasına, istikrarlı ve dinamik gelişme sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Belgede tarımın gelişme kalitesinin yükseltilmesi, köylerin yeşil gelişiminin hızlandırılması, kırsal kesimdeki kültürün canlandırılması, yeni yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşam standardının arttırılması gibi düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemelerde ayrıca yoksul bölgelere yönelik yardım çalışmaları da öne çıkartıldı. Beijing Pedagoji Üniversitesi'ne bağlı Çin Yoksul Bölgelere Yardım Enstitüsü Başkanı Zhang Qi, 2020 yılından önce yoksul bölgelere yapılacak yardım çalışmalarının, Çin'in kırsal kesimini canlandırma stratejisinin en önemli görevlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Qi, yoksul bölgelere yapılacak bu yardımların, gelecekte kırsal kesimin yeşil kalkınması ve tarımsal gelişim kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Zhang ayrıca, yoksulluğun yeşil ve ekolojik yollarla azaltılmasının sürdürülebilir bir yol olduğunu, yoksulluk sorunu çözülürken ekolojik çevrenin de korunması gerektiğini dile getirdi.

Belgede yer alan hedefler ise şöyle:

2020 yılına kadar kırsal kesimin canlandırılmasında önemli ilerlemeler kaydedilerek, kurumsal çerçeve ve politik bir sistem oluşturulacak.

2035 yılında tarım ve kırsal bölgedeki modernizasyon gerçekleştirilecek.

2050 yılında güçlü bir tarım, güzelleşmiş kırsal kesim ve köylülerin refah içinde yaşadıkları bir toplum sağlanmış olacak.

Çin'de merkezi yönetim tarafından her yıl yayınlanan ve ülkenin öncelikli politikalarını gösteren "1 numaralı merkezi belge"de 15 yıldır tarım ve kırsal kesimle ilgili çalışmalara yer veriliyor.