Uzmanlar: Çin ekonomisinin istikrarı korunacak

  2018-01-30 12:07:01  cri

2018 yılı, Çin Komünist Partisi'nin 19. Genel Kongresi'nde alınan kararların yerine getirilmesi için başlangıç yılı ve aynı zamanda Çin reformu ve dışa açılmasının 40. Yıldönümü. Çin uzmanları, 2018 yılında Çin ekonomisindeki istikrarlı durumun sürdürüleceğini, ekonominin kaliteli geliştiği yeni bir çağa girileceğini savundular.

Ana teması "19. Genel Kongre ve Çin ekonomisi" olarak belirlenen Çin Kalkınma Araştırması Düşünce Kuruluşu Forumu kısa süre önce Beijing'de düzenlendi. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kalkınma Araştırma Merkezi Başkanı Li Wei forumda yaptığı konuşmada, 2017 yılında Çin ekonomisinin üst üste 6 yıldır devam eden düşüşe son vererek makro ve mikro düzeyde olumlu performans sergilediğini kaydetti. Ekonomi yapısında olumlu değişikliklerin göründüğünü dile getiren Li Wei, büyüme için itici güçlerin de istikrarlı bir şekilde artırıldığını, ekonominin kaliteli gelişmesinin gittikçe öne çıktığını belirtti.

Li Wei, 2018 yılına bakıldığında Çin ekonomisinde çeşitli alanlardaki istikrarlı durumun sürdürülmesi, ekonominin orta ve yüksek bir hızla büyümesinin beklendiğini belirtti. Li sözlerine şöyle devam etti:

"Birincisi, yatırımlardaki artış yavaşlayıp istikrarlı hale geliyor. Bu yöndeki artışın yüzde 7 civarında olması bekleniyor. İkinci olarak tüketimin ekonomiye katkısının devamlı yükselmesi bekleniyor. E-ticaret ve paylaşım ekonomisi gibi yeni yükselen tüketim alanları büyük bir ivmeyle yüzde 10 oranındaki artış hızını korumakta. Üçüncüsü, ihracatın artış hızı genel olarak istikrarını korumakta. Bunlara bakıldığında, 2018 yılında ekonomide artış hızı, istihdam, mal fiyatları ve verimlilik gibi alanlardaki istikrarlılık korunacak."

Çin ekonomisinin kaliteli büyümesi için temel koşulların ortaya çıktığına değinen uzmanlar, kaliteli gelişmenin arz ve talep, yatırım ve üretim, hükümet ve pazar, adil ve verimli, yurt içi ve yurt dışı dahil beş konudaki ilişkilerin iyi bir şekilde ele alınması gerektiğini savundular.

Bununla birlikte, ekonomide ciddi risklerin önlenmesi ve giderilmesine son derece önem verilmeli.

Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi'ne bağlı Maliye Komitesi Başkan Yardımcısı Yin Zhongqing yaptığı konuşmada, para politikası istikrarının korunması; makro kaldıraç oranının kontrolüne önem verilmesi, kredi yapısının iyileştirilmesi, sermayenin devir hızının artırılması, faiz oranındaki reformun daha derinleştirilerek döviz oluşum mekanizmasının mükemmelleştirilmesi, finansal denetim ve yönetim çerçevesinde reform yapılması gerektiğini belirtti.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, forumda yaptığı açıklamada, 2018 yılında dış ticaretteki istikrarlı iyileşme eğiliminin, özellikle yabancı sermaye kullanım istikrarının korunacağı öngörülerinde bulundu.

Wang, gelecekte piyasaya giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi, özellikle hizmet sektörünün dışa açılmasının artırılması, Çin'in yabancı sermayeyi çekmek için uluslararası rekabet gücünün daha yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Wang şöyle konuştu:

"Devlet düzeyindeki kalkınma bölgelerinde inovasyonu artırma projeleri uygulanacak. Serbest ticaret pilot bölgelerindeki reform ve inovasyon daha güçlendirilerek bu bölgelere daha büyük reform yapma yetkisi verilecek. Negatif liste boyutu daha azaltılacak. Dışa açılan alanlar daha da artırılacak. Özellikle hizmet sektöründe dışa açılan alanlarda Çin'e özgü serbest ticaret limanının kurulmasına öncelik verilecek. Öte yandan, yabancı sermayeyle birleşme ve satın alma çalışmalarının boyutu genişletilecek. İlgili yönetmeliklerde değişiklikler yapılarak yabancı yatırımcıların borsaya giren Çin şirketlerine stratejik yatırımları artırılacak. ÇKP'nin 19. Genel Kongresi'nde batı bölgelerini kalkındırma hamlesinin arttırılması ortaya kondu. Batı bölgelerine endüstriyel transfere destek vermek için daha esnek politikalar sağlanacak. Yatırım ortamı daha iyileştirilecek, yabancı yatırım için kapsamlı negatif listesi hazırlanacak. Yabancı yatırım yasasının yasama sürecine hız verilerek, yabancı sermayeli işletmelere yönelik telif ve patent hakları, özellikle fikri mülkiyet haklarına yönelik korumalar güçlendirilecek."