Çin ekonomisi 2017'de "istikrar" sinyali verdi

  2018-01-22 11:14:45  cri

Geçtiğimiz yıl hem içeride hem de uluslararası alanda görülen bazı belirsizliklere karşın, Çin'in büyüme hızı son yedi yılda ilk kez yükseliş kaydederek yüzde 6,9'a çıktı.

Ülkenin ekonomik büyüklüğü de ilk defa 80 trilyon yuanı aşarak 82,7 trilyon yuanı (12 trilyon ABD Doları) buldu.

Çin Uluslararası Radyosu (CRI) mikrofonlarına Çin ekonomisinin durumunu değerlendiren uzmanlar, genel olarak, ülkede istikrarlı bir ekonomik yapı oluşturulduğu, bunun büyümeye orta ve uzun vadede güç kattığı kanısında.

Resmî verilere göre, 2011 yılından itibaren yıllık bazda düşüş gösteren Çin ekonomisinin büyüme hızı, yedi yıl aradan sonra ilk defa yükseliş gerçekleştirerek yüzde 6,9 olarak kayıtlara geçti.

Dikkat çeken istatistikler arasında yüzde 1,6'lık enflasyon oranı, 13 milyonluk yeni istihdam ve döviz stokunun 3 trilyon 140 milyar ABD Doları'na yaklaşması da yer alıyor.

İstihdam, mal fiyatları ve dış ödemelerde istikrara kavuşulması, büyük önem taşıyan ekonomik göstergeler olarak değerlendiriliyor.

Tsinghua Üniversitesi Çin ve Dünya Ekonomisi Araştırma Merkezi uzmanlarından Yuan Gangming, bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti:

"Bence en önemlisi, büyüme hızının tekrar yükselişe dönerek yüzde 6,9'a çıkması. Bu oran, beklentilerin de üzerinde. Bu en parlak nokta olarak dikkat çekiyor."

Dış ticaret dengesi umut verici

Yine istatistikler, Çin'de sanayi alanında arz-talep dengesinde de düzelme görüldüğünü ortaya koydu. 2012-2017 döneminde düşüş kaydedilen Üretici Fiyat Endeksi'nde beş yıl aradan sonra yükseliş başladı. Ülke genelindeki endüstriyel kapasite kullanım oranı da son beş yıldaki rekor düzeye ulaştı.

Bunun yanı sıra, 2017 yılında dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 14,2 arttı ve böylelikle, son iki yıldaki düşüş son bulmuş oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı Araştırma Enstitüsü Uluslararası Piyasa Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Bai Ming, taban rakamlarının önceki yıldan kaynaklı olarak düşük olması nedeniyle 2017 yılındaki dış ticaret artışının "eski duruma dönüş" niteliği taşıdığını söyledi. Bai Ming, gelecekte dış ticaretin yapısal dönüşümünde de daha olumlu yönde etkiler görülebileceğini ifade etti.

"Artışın 2018 yılında da sürdürülebileceğini görüyoruz. Kuşak ve Yol'un inşası ilerliyor, diğer ülkelerle serbest ticaret görüşmelerini sürdürerek anlaşmalar imzalamaya çalışıyoruz. Ülke içinde yeni serbest ticaret bölgeleri kurulacak ve dışa açık yeni tip ekonomik sistem oluşturulacak. Bunun yanı sıra, '2025 Çin Malı' planı da hızlandırılacak. Dış ticaretin gelişme temeli yükselecek. Özetle, 2018 yılında dış ticaretin genel durumuna iyimser bakıyoruz."

Genel ekonomik durumun olumlu şekilde geliştiği ortamda, 2017 yılında Çin'deki arz yönlü yapısal düzenlemelerde de önemli gelişmeler sağlandı. Ayrıca, geçen yılın başlarında hükümetin çalışma raporunda belirlenen demir-çelik ve kömür üretimi hedefleri de tamamen gerçekleştirildi.

İnovasyon yeni güç hâline geldi

Burada altı çizilmesi gereken bir nokta, Çin açısından stratejik önemdeki yeni kalkınan sanayi kolları ile ileri teknoloji ve donanım imalatı endüstrilerinde kaydedilen yüzde 10'luk katma değer artışı. Ayrıca, aynı dönemde robot ve yeni enerjili otomobil üretiminde de yüzde 50 yükseliş gerçekleşti.

Zhongyuan Bankası Başekonomisti Wang Jun, ekonomik büyümedeki yeni eğilimin ilk neticelerini gösterdiğini ifade etti.

"İnovasyon, Çin ekonomisini ilerleten yeni bir güç hâline geldi. Örneğin, internet üzerinden tüketim, Internet+, yeni enerjili otomobiller, yapay zekâ ve büyük veri gibi sektörlerin temsil ettiği yeni teknoloji ve yeni endüstriler hızlı gelişme sağladı ve ülkeye büyük miktarda yabancı sermaye çekti."

Diğer yandan, Merkezi Ekonomi Çalışmaları Toplantısı'nda da Çin ekonomisinin yüksek hızla büyüme aşamasından kaliteli büyüme aşamasına geçtiği açıkça belirtildi.

Uzmanlara göre, kaliteli ekonomik büyüme, Çin'in ekonomik politikasının saptanması ve makro ekonomik politikaların hayata geçirilmesi açılarından da temel bir talep hâline geldi.