Singapurlu uzman: Çin'in kalkınma modeli dünya ile bağlantılı

  2017-10-10 11:49:38  cri

Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi 18 Ekim'de başlıyor. Singapur Devlet Üniversitesi Doğu Asya Araştırma Enstitüsü Başkanı Cheng Yung-nien Kongre öncesinde bir demeç vererek Çin'in kalkınması hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Çin'in ortak refah toplumunun kapsamlı olarak inşasının son aşamasında bulunduğuna dikkat çeken Prof. Cheng Yung-nien, aynı zamanda Çin'e özgü sosyalizmin kritik gelişme döneminde olduğunu vurguladı. Cheng Yung-nien, ÇKP'nin ayrıntılı bir kalkınma planını ortaya koyarak, büyüme hızının gerilemesi gibi sorunlara zamanında müdahale ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son zamanlarda, ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden sonra Çin ekonomisinin aşağı yönlü baskıyla yüz yüze geldiği ve büyüme hızının iki haneli rakamlardan yüzde 6,5'e kadar düştüğü konuşuluyor. Fakat şu gerçek unutuldu; Çin ekonomisinin yavaşlaması kaçınılmaz bir durum. Yüksek büyüme hızının sürekli korunması mümkün değil. Ancak son yıllarda Çin'in en büyük başarısı düşük hızla büyüme istikrarını sağlamaktır."

Ekonomik çalkantının en büyük risk olduğunu savunan Prof. Cheng, uluslararası arenada bazı kimselerin Çin ekonomisinin sert bir düşüş ile karşı karşıya bulunduğu iddialarını ortaya attığını, fakat Çin'in iktidar partisinin harekete geçerek ekonominin istikrarlı ve sağlıklı gelişmesini sağladığını kaydetti.

Çin'in dünyaya katkısı büyük

Cheng Yung-nien, Çin'in öz gücüyle modernleşme yolunu bulduğu, Çin'in bu çözüm paketi ve zekâsının mevcut iç sıkıntılarını çözdüğü gibi insanoğlunun ortak sorunlarına da çözüm getirip getiremeyeceğine dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Günümüzde Çin'in dünyaya hiçbir katkı sağlayamadığını söyleyenler çok az diye düşünüyorum. Çünkü Çin dünyanın 2. büyük ekonomisi ve ülkelerin en büyük ticaret ortağı konumunda. Çin, dünyaya katkı sağlamak için yeterli kapasiteye sahiptir."

Cheng Yung-nien, Çin'in zekâsı ve planının, insanoğlunun temel sorunlarını çözüp çözemeyeceğinin diğer ülkelerin Çin'in tecrübelerini örnek alıp almayacağına bağlı olduğunu ifade etti. Çin'in büyüme modelinin diğer ülkelerce birebir kopyalanmasının mümkün olmadığını ve bu modelin Batılı muadilinin yerini almayı amaçlamadığının altını çizen Cheng, fakat Çin'in kalkınma tecrübesinin öğrenilmeye değer olduğunu söyledi. Cheng Yung-nien sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de vurguladığı gibi, Çin'in kalkınma modeli Batılı modelin yerini almak amaçlı değildir. Çin sadece alternatif bir çözüm paketi sundu. Bu farklı çözüm paketine 'Çin'in planı' deniyor. Çin, reform ve dışa açılma politikasını uyguladığı 40 yılda çok tecrübe biriktirdi. Bu tecrübeler, diğer ülkelerin örnek almasına değer. Çin kendi planını diğer ülkelere dayatamaz, onların kendi ihtiyaçlarına göre Çin'in tecrübelerini referans almalarını bekler."

Batılı ülkelerin Çin'in büyüme modelini ideoloji gibi farklı unsurlara dayanarak genellikle eleştirel bir yaklaşımla değerlendirdiklerini, ancak tecrübenin yayılıp yayılmamasının ideolojiyle değil, diğer ülkelere uygunluğuyla alakalı olduğunu söyleyen Cheng Yung-nien şöyle devam etti:

"Çin modeli, kapılarını kapatıp kendi işiyle uğraşmak değildir. Çin modeli ekonomik küreselleşme ve bölgeselleşme ortamında oluşmuştur, bu nedenle diğer ülkelerin tecrübelerini de bünyesinde barındırmaktadır. Çin modeli yüzde yüz Çinli değildir, çünkü Çin dışa açık bir tavır izliyor. Bu açıdan baktığımızda, Çin modelinin dünyanın diğer ülkeleriyle sıkı bir bağı olduğunu görebiliriz. Ekonomik küreselleşme ve bölgeselleşme koşulları altında, çeşitli ülkelerin birbirlerine bağımlılığı her geçen gün güçleniyor, birbirinin gelişme tecrübelerinden faydalanma eğilimi giderek yükseliyor. Çin modeli, açık bir tutum ile Çin'i merkezine alarak geliştirildi. Bu, Çin modelinin dünyanın diğer ülkeleriyle sıkı bağlantısı olduğunu kanıtlıyor."

Cheng Yung-nien, diğer ülkelerin "kendisine öncelik verme" tutumunu benimseme, Çin'in tecrübelerinden yararlanma ve Çin dâhil bütün ülkelerin gelişme deneyimlerini kabul etmenin, Çin modelinin aslı olduğunu kaydetti. Cheng Yung-nien, bu gelişme tutumunun daha fazla ülke tarafından kabul edilmesinin, Çin'in bilgeliğinin insanoğlunun karşılaştığı sorunların çözümüne sağladığı en büyük katkı olduğunu da dile getirdi.