İç Moğolistan'ın zaman tüneli

  2017-07-27 15:03:29  cri
1947'de kurulan Çin'in ilk özerk bölgesi İç Moğolistan, bu yıl 70. yaşını kutluyor. Bu 70 yıl bölgeye düzenli ve çok sayıda yeniliği getirdi.

Şimdi bu eşsiz kara parçasında zamanı biraz geri saralım ve bölgenin geçirdiği sıçramaya mercek tutalım.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Çin'in kuzeyinde yer alan, denizden uzak bir plato.

Bölgenin benzersiz manzaraları ve coğrafi koşulları nedeniyle atlar, Moğolların günlük hayatında doldurulamaz bir yer tutuyor.

Bir söz vardır: "Atsız bir Moğol, kanatsız bir kuşa benzer." Atlar; hem halen göçebe hayat sürdüren Moğol ailelerinin hayatlarında bir binicilik aracı olarak yer alıyor, hem de bu çayır cennetinde yarış vazifesi üstlenmiş durumda.

Öte yandan, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin 1947'de kurulmasının ardından, bölgede hakim olan göçebe yaşam tarzı yavaş yavaş sarsılmaya başladı.

Bol doğal kaynakları ile Çin merkezi hükümetinden aldığı teşviği değerlendiren İç Moğolistan yönetimi, bölgede bir reform başlattı. Bu reform çalışması sayesinde İç Moğolistan, kırsal bir bölgeden gelişmiş bir özerk bölgeye dönüşmeye başladı.

Her şeyden evvel, çobanlar, yeşil alanları korumak için hayvanlarını artık daha sürdürülebilir bir yolla yetiştirebiliyorlar. Sonuç olarak, çobanların bir çoğu yerleşik ve daha istikrarlı bir hayata geçtiler.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi, çeşitli mineraller, keşmir kumaşı ve doğal gaz gibi zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip bir yer.

Çin ekonomisinin hızla büyümesiyle beraber, İç Moğolistan'ın doğal kaynaklarının verimli yönde kullanımı geliştirildi.

Buna bağlı olarak, Çin'in ikinci büyük kömür rezervlerine sahip olan İç Moğolistan Özerk Bölgesi, yüklü miktarda kömür üretilen bir merkez haline geldi.

Böylelikle, bölgenin gayri safi hasılası, son on yıllarda 537 milyon yuandan (79 milyon 400 bin ABD Doları) 1 trilyon 860 yuana çıktı. Kişi başına düşen milli gelir ise 10 bin doları buldu. Bu ekonomik genişleme, bölgeyi son yıllardaki gelişme konusunda Çin'in zirvesine taşıdı.

Ekonomik gelişmenin yanı sıra bölge, kültürel açıdan da önemli mesafe kat etti. Çin medeniyetinin büyük ve önemli bir beşiği olarak İç Moğolistan, farklı etnik gruplara ev sahipliği yapıyor.

İç Moğolistan'ın bu etnik çeşitliliği, geçmişte ayrımcılığın ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Bu nedenle Çin, bölgedeki tüm etnik grupları korumak amacıyla, eşitlik, bölgesel etnik özerklik, birlik ve refaha odaklanan birtakım politikalar, sistemler ve yasalar geliştirdi.

Çin'in son on yıldaki hızlı gelişiminin zirvesinde duran İç Moğolistan'ın son 70 yılda geçirdiği değişime bakılarak, Çin Komunist Partisi'nin liderliğinin getirdiği verim kanıtlanabilir.

Kültüre sonsuz saygı ve yasalara uyum ile İç Moğolistan'ın parlak ve zengin geleceği şimdiden bile görülebilir.