Yüzde 6,9'luk büyümenin ardında değişim var

  2017-07-18 10:29:47  cri

Çin ekonomisinde yılın ilk yarısına dair büyüme rakamları dün açıklandı. Ekonomi geçen 6 ayda yüzde 6,9 büyüdü.

Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne bağlı Ekonomi Güvenliği Merkezi Başkanı Wei Liang, Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan rakamları değerlendirerek Çin ekonomisinin istikrarlı şekilde büyüdüğünü ve rakamların memnun edici olduğunu söyledi. Wei Liang'ın değerlendirmeleri şöyle:

Bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü. İlk çeyrekle aynı düzeyde seyreden bu rakam, geçen yılın herhangi bir dönemini geride bıraktı. Çin ekonomisinin bu yılın ilk yarısındaki büyüme oranı, 2015 seviyesine döndü. 2015 yılının Ekim-Aralık dönemindeki büyüme oranı yüzde 6,8 idi.

Aslında Çin ekonomisi daha istikrarlı, daha sağlam ve daha kaliteli şekilde gelişiyor. Rakamlar da bunu destekleyici nitelikte.

İmalat sektöründe memnun edici artış

Bu yılın Nisan-Haziran döneminde Çin'in imalat sektörlerinde yüzde 7,4'lük büyüme gerçekleşti, bu sektörler arasında ısıtma gücü, gaz ve su üretim ve tedariki sektörleri yüzde 8,1 büyüdü. Bu rakamlar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) büyüme oranını geride bıraktı.

Daha önemli olan, imalat sektörleri büyürken içerikte derin değişim oldu. Bu yılın ilk yarısında yüksek teknoloji sektörü ve donanım imalat sektörünün katma değeri sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 11,5 arttı. Bu iki rakam büyük ölçekli işletmelere göre 6,2 ve 4,6 puan yükseldi. Ayrıca yüksek teknolojilere dayalı imalat ve hizmet sektörlerine yatırımlar sırasıyla yüzde 21,5 ve yüzde 22,3 artarak, genel yatırımların artışını geride bıraktı. Bu rakamlar, Çin ekonomisinin, sürdürülebilir gelişmeyi devam ettiren önemli bir güç haline gelebileceğine işaret ediyor.

Uluslararası ticaret ısınıyor

Çin ekonomisindeki istikrarlı büyüme, hem ekonominin kendi çabalarının sonucu hem de dünya ekonomisinde, özellikle uluslararası ticaretteki iyileşme eğilimiyle bağlantılı.

Bu yılın ilk yarısında Çin'in ithalat ve ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 arttı. Bu arada ihracat yüzde 15, ithalattaysa yüzde 25,7 büyüme oldu.

Aynı zamanda Çin'in ithalat ve ihracatında nitelikli sıçrama görüldü. Çin'in Kuşak ve Yol güzergâhında yer alan ülkelerle ticaretinde dikkat çekici büyüme oldu.

İstatistiklere göre, Çin'in Rusya, Pakistan, Polonya ve Kazakistan'la ticaret hacmi sırasıyla yüzde 33, yüzde 14.5, yüzde 24.6 ve yüzde 46.8'e ulaştı.

Halkın mutluluk duygusu artıyor

Halkın günlük yaşamını ilgilendiren endeksler de memnuniyet verici.

Bir yandan tüketici fiyatlarında genel olarak istikrar korundu. Bu yılın ilk yarısında tüketici fiyatları endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı, et fiyatları endeksi yüzde 6,1, sebze fiyatları endeksi yüzde 14,7 düştü. Bu rakamlar, sıradan vatandaş için "geçimin artık pahalı olmadığına" anlamına geliyor. Yüzde 1,4, yüzde 2'ye yakın rasyonel bir seviyede.

Diğer yandan, kişi başına düşen harcanabilir gelirin artış oranı GSYH'yi geride bıraktı. Ocak-Haziran döneminde vatandaşların kişi başına düşen harcanabilir geliri yüzde 8,8 arttı; fiyat etkisinin ortadan kaldırıldığı reel gelirdeki artış ise yüzde 7,3'ü buldu. Bu, ulusal ekonomik büyümeden vatandaşların faydalandığını gösteriyor.

Tüketimin ekonomiye katkısı

Bu yılın ilk yarısında sosyal tüketim mallarının perakende satış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 arttı, Ocak-Mart dönemine göre 0,4 puan yükselme kaydedildi. Daha önemlisi, tüketimin ulusal ekonomiye katkı oranı yüzde 63,4'e ulaştı. Bu rakam, 2013 yılındaki yüzde 47'nin çok üstünde oldu. Yani tüketim ihtiyacı Çin ekonomisini destekleyen esas güç haline geldi. Özellikle iç talebin ekonomiye katkı oranı yüzde 96,1'e kadar çıktı. Çin'in yıllardır arzuladığı iç taleple ekonomiyi canlandırma ve tüketim yapısında düzenleme gerçekleşmiş oldu.

Ekonominin iyi olup olmadığını en iyi halk anlar. Günlük tüketim dışında konut, büyük önem taşıyan bir konu. Konut fiyatlarında düşüş olduğu, halkın ortak fikri. Bunun yanı sıra istihdam alanında iyileşme de söz konusu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun rakamlarına göre, geçen 6 ayda Çin'in kent ve kasabalarında 7,35 milyon vatandaşa istihdam olanağı sağlandı, 31 kentteki işsizlik oranı üst üste 4 aydır yüzde 5'in altında.

Dünya ekonomisindeki karmaşık duruma karşı Çin ekonomisi istikrarlı şekilde büyüdü. Peki, bunda nelerin etkisi oldu?

Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Ekonomi Güvenliği Merkezi Başkanı Wei Liang, Çin hükümetinin reformu sürdürme, büyümeyi güvence altına alma ve istikrarı korumayı birleştirme yöntemini kullanması, böylece reform-büyüme-istikrar şeklindeki sağlıklı büyüme halkasını oluşturmasının etkili olduğunu savunuyor.

Çin ekonomisinin önemli alanlarında "internet+" modeline geçildi. Bu, dünyada nadir görülen bir gelişme. Böylece Çin ekonomisi daha rasyonel şekilde gelişip çeşitli talepleri karşılayabilir hale gelecek.

Wei Liang, yılın ilk yarısındaki ekonomi endekslerinin vatandaşların yüzünü güldürdüğüne, ancak daha önemli olanın ekonomik büyümenin arkasındaki değişimler olduğuna dikkat çekti. Çin ekonomisinin yapısı daha sağlıklı hale gelirken, arz yanlı yapısal reform güçlü şekilde sürdürülüyor; böylece Çin teknoloji ve sanayi devriminde özgüvenli şekilde ayakta duracak, dünya ekonomisinin büyümesi için itici güç olabilecek.