Sukabağından çekirge kafesi

  2017-03-16 08:24:59  cri
Sukabağından çekirge kafesi, Çinlilerin geleneksel oyuncaklarından biri olarak kabul ediliyor

Çekirge Kafesi olarak kullanılan sukabağı, kurutulmuş sukabağından yapılır. Sukabağının şekillerine göre üzerine oyma yapılır. Oyma, iki türlüdür; biri çizimli, diğeri boyalıdır. Çizimli sukabağı, genellikle şekli ve kalitesi iyi olan sukabaklarından yapılır. Üzerine bıçakla hikayeler, efsaneler, mutluluğu simgeleyen hayvanlar, çiçekler, böcekler ve balıklar çizilir. Çizimden sonra üzerine siyah mürekkep veya ocak tozu sürülür, bezle silinir. Böylece hazırlanan sukabakları üzerindeki çizgiler siyaha boyanır, geri kalan kısmında ise sukabağının kendi rengi korunur. Boyalı sukabakları ise sukabaklarının tümüyle kırmızıya boyanması ve bıçakla oyulmasıyla yapılır. Oyulduktan sonra da sukabağının üst kısmında bir pencere açılır, böylece içine çekirge konulur.

Çizimli sukabağındaki insan figürlerinin çizgileri ince ve canlı, boyalı sukabağındaki kasımpatı çiçeği ise özgür bir hava verir.