Bir işbirliği markası BRICS

  2017-02-24 10:47:43  cri
2017 yılının ilk BRICS koordinatörler (Sherpa) toplantısı dün Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de yapıldı.

Toplantı, Çin'in bu yılki en önemli diplomatik etkinliklerinden biri olan ve 3-5 Eylül'de Xiamen'de yapılması beklenen BRICS Zirvesi için hazırlık niteliğinde.

Daha adil ve rasyonel bir dünya düzeni mümkün

Çin Devlet Müşaviri Yang Jiechi dün BRICS koordinatörler toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, BRICS ülkelerinin hoşgörü, işbirliği ve çifte kazanç ilkeleri doğrultusunda işbirliğini ilerleteceklerini söyledi. Yang, küresel etkiye sahip Güney-Güney işbirliği markası yaratabileceklerini, bu sayede adil ve rasyonel bir dünya düzeni tesis edebileceklerini belirtti.

1 Ocak 2017 itibariyle BRICS dönem başkanlığı Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçti.

Çin Devlet Müşaviri Yang Jiechi dünkü konuşmasında, kuruluşundan bu yana geçen 10 yıl içinde, BRICS ülkeleri arasındaki işbirliği mekanizmasının yeni yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan ülkeler için örnek teşkil ettiğini vurguladı ve şunları ekledi:

"BRICS artık bir işbirliği markası"

"Geçtiğimiz on yıl içinde, BRICS, daha önce sadece kâğıt üzerinde duran bir kavramken, günümüzde yeni yükselen ve gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliği markasına dönüştü. BRICS, mevcut küresel gelişme eğilimine ayak uydurarak, objektif gereksinimlere uydu, uluslararası toplumun ortak çıkarlarını karşıladı, böylece dünya ekonomisinin, küresel yönetimin ve uluslararası ilişkilerde demokrasinin geliştirilmesine dinamizm kattı."

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan sayıma göre, BRICS ülkeleri dâhil yeni yükselen ekonomilerle gelişmekte olan ülkelerin 2016 yılında dünya ekonomisine yaptığı kaktı yüzde 80'e ulaştı. Ancak, dünya ekonomisinin canlanma zemini halen zayıf, ekonomik küreselleşme süreci çıkmaza girdi, dünya siyasetinde çok sayıda belirsizlik yaşanmakta.

Çin Devlet Müşaviri Yang Jiechi, bu karmaşık durum karşısında BRICS ülkelerinin geleceğe olan güveni korumaları, riskleri gidermek için ortak çaba harcamaları gerektiğini vurguladı:

"BRICS ülkeleri, daha önce sadece küresel yönetimin katılımcılarıydı, şimdiyse sürece öncülük edenler arasında yer alıyorlar. BRICS ülkeleri, mevcut küresel tehditlerle mücadele etme kapasitesi ve zekâsına sahipler. Bu nedenle bu ülkeler, insanlığın ortak kader topluluğunu oluşturmak için çaba harcamalı, istişare, paylaşım ilkeleri doğrultusunda küresel yönetimin yeni yollarını aramalı."

"BRICS yeni bir görünüm kazanacak"

Son koordinatörler toplantısının ana şiarı, "Ortaklığı derinleştirelim, parlak geleceği kucaklayalım" olarak belirlendi.

Rusya BRICS koordinatörü ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Çin'in dönem başkanlığı döneminde BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğinin yeni bir döneme gireceğini, BRICS'in yeni bir görünümle dünya sahnesinde rol alacağını söyledi:

"Çin, küresel barış ve güvenliği korumak ve küresel ekonomiye güç katmak konusunda çeşitli alanlarda öncü rol oynayacak. Çin, Hangzhou G20 zirvesini başarıyla düzenledi. BRICS zirvesinin de başarıyla düzenleneceğine eminiz. Çin'in öncülüğünde BRICS'in daha parlak bir geleceğe uzanacağına inanıyorum. "