Jidu Tapınağı

  2016-12-29 17:10:26  cri

Çin'in ortasında bulunan Henan eyaletine bağlı Jiyuan kentinde yer alan Jidu Tapınağı, tarihi 1400 yıldan öncesine uzanan eski bir tapınaktır. Jidu Tapınağı, Çin'in, halk tarafından nehirleri koruduğu sanılan kutsal kişilere ibadet edilen en büyük tapınağıdır. Jidu, Çince'de Jishui Nehri'ni koruyan kutsal kişinin adıdır. Jidu Tapınağı'nda bin yıllık geçmişe dayanan Jidu heykelinin yanı sıra, Çin'in birçok hanedanlığının yapılarını temsil eden örnek eserler bulmak mümkün. Bu nedenle Jidu Tapınağı, uzmanlar tarafından Çin'in "tarihî mimari eserler müzesi" olarak değerlendirilir.

Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'dan hareket ederek 1.5 saatlik otomobil yolculuğundan sonra Jiyuan kentinin banliyösünde yer alan Jidu Tapınağı'na ulaşırsınız. Jidu Tapınağı, yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alanı kapsar. Tapınağın ön tarafı kare, arka tarafı ise daire şeklindedir. Bu mimari düzen, eski çağlardaki insanların evreni algılayışlarını yansıtır. Eski insanlar, göğün yuvarlak, yerkürenin ise kare olduğunu düşünüyorlarmış.

Önce Jidu Tapınağı'nın ana bölümü olan Jidu'nun yatak odasına gidelim. Tapınağın ana kapısından içeriye girerek birkaç kalın ahşap kapıdan geçtikten sonra yatak odasına gelirsiniz. 100 metrekareden geniş bir alanı kapsayan salon, ahşaptan inşa edilmiştir. Bu salon, yalnızca birkaç sütun ile desteklenir. Uzun boylu ve şefkatli görünen Jidu heykeli, çiçek motiflerinin oyulduğu büyük bir yatakta sakin bir şekilde yatar. Uzun siyah sakalı yastığın kenarına doğru düşmüştür.

Çin'de Budizm ve Hıristiyanlık gibi birçok din ile ilgili kurulan yapılarda, yatan kutsal insana ibadet edilmesi, az görülür. Ancak, Taoist tapınakta yatan Jidu'ya ibadet edilir. Yerel halk, Jidu burada rahat uyursa, huzur içinde yaşayabileceğine inanıyor.

Jidu'nun yatak odasını gezdikten sonra, salonun arkasında bulunan Jishui Nehri'nin çıktığı kaynağa gidelim. Bu gerçekten bir mucizedir: Dümdüz topraklardan birkaç pınar fışkırmaktadır. Burada doğan Jishui Nehri, doğuya doğru akarak Henan ve Shandong eyaletlerinden geçer ve bin kilometreden fazla yol kat ederek sonunda denize dökülür. Jishui Nehri, denize giden yol boyunca "çeşitli zorluklarla karşılaşmasına" rağmen hedefine ulaşır ve denize dökülür. Bu ruh, Çin milletinin ruhunu temsil eder. Bunun da, binlerce yıl halkın sürekli olarak tapınağa gelerek ibadet etmesinin başlıca nedeni olduğu söylenebilir.

Şimdi, tapınakta bulunan tarihî yapıları gezelim. Tapınağın en büyük özelliği, Çin'in Song, Yuan, Ming ve Qing hanedanlıklarına ait yapıları bir arada toplamasıdır. Bu yapılardan en eskisi, bin yıllık bir geçmişe sahip olan Jidu'nun yatak odasıdır.

Jidu Tapınağı, son derece büyük bir eski mimari eserler müzesi sayılır. Burada her hanedanlığa ait mimari bir yapı görmek mümkündür. Çin'in tarihî mimari sanatı, teşvik edicidir. Bu yapılarda kültürlerin nesilden nesile aktarıldığını hissedersiniz. Burası turistik bir alan olmanın yanı sıra, zengin bir kültür de barındırır.

Jishui Nehri'nin kaynak yerinin yanında kurulan Ejderha Pavyonu, tapınağın görülmeye değer eski yapılarından biridir. Küçük bir pavyon, birkaç hanedanlığın mimari tarzını bir araya toplamıştır. Pavyonun taş temeli, 1000 yıl öncesine uzanan Song hanedanlığı döneminde yapılmış; sütunları, 700 yıl öncesine uzanan Yuan hanedanlığı döneminde, damı ise 400-500 yıl öncesine uzanan Ming hanedanlığı döneminde restore edilerek bugüne kadar korunmuştur.

Jidu'nun onları koruması dileğiyle buraya gelenler, tütsü yakarak ibadet ederler. Her yıl tapınakta mutluluk dileme etkinlikleri de düzenlenir.